Profil

CURRICULUM VITAE – CLAUS MANNICHE

Hent CV her: Kort udgaveFuld udgave

Personlige data

Navn: Claus Manniche, overlæge, professor,

Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt, Syddansk Universitet

E-mail: cmanniche@sol.dkclaus.manniche@rsyd.dk

 

 

Uddannelse

1975 Naturfaglig matematisk studentereksamen, Kalundborg Gymnasium
Sommer 1982 Lægevidenskabelig kandidateksamen, Københavns Universitet
Dec.1985 Tilladelse til selvstændigt virke
Vinter 1988 Juridisk Embedseksamen, Københavns Universitet
1. dec. 1994 Speciallæge i reumatologi
1. jun. 1995 Dr. Med.

Ansættelser

1. juli 2010 - 31. aug. 2012 Ledende overlæge, professor, Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt, Syddansk Universitet
1. sept. 2012 - Overlæge, professor, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt, Syddansk Universitet

 

Doktordisputats (Thesis)

Manniche C.  ASSESSMENT AND EXERCISES IN BACK PAIN. Dan Med Bull 1995; 41: 1301-15. Link to e-book

­­I Manniche C, Hesselsøe G, Bentzen L, Christensen I, Lundberg E. Clinical trial of intensive muscle training for chronic low back pain. The Lancet. 1988; ii: 1473-1476.

II Manniche C, Lundberg E, Christensen I, Bentzen L, Hesselsøe G. Inten­si­ve dynamic back exercises for chronic low back pain: a clinical trial. Pain 1991; 47: 53-63.

III Manniche C, Skall HF, Braendholt L, Christensen BH, Christophersen L, Ellegaard B, Heilbuth A, Ingerslev M, Jørgensen OE, Larsen E, Lorentzen  L, Nielsen CJ, Nielsen H, Windelin M. Clini­cal trial of posto­perati­ve dynamic back exercises after first lumbar lumbar discec­tomy. Spine 1993; 18: 92-97.

IV Manniche C, Asmussen K, Lauritsen B, Vinterberg H, Karbo H, Abild­strup S,Fischer-Nielsen K, Krebs R, Ibsen K. Intensive dynamic back exer­cises with or without use of hyperextension in chronic back pain following   surgery for disc protusion: A clinical trial. Spine 1993; 18: 560-67.

V Manniche C, Lauritsen B, Vinterberg H. Peroperative prednisolo­ne fails to improve the clinical outcome following surgery for prolapsed lumbar intervertebral disc. A randomized control­led trial. Scand J Rheum 1993; 23: 30-35.

VI Manniche C, Asmussen K, Lauritsen B, Vinterberg H, Kreiner S, Jordan  A. Low back pain rating scale. Validation of a tool for assess­ment of low back pain. Pain 1994; 57: 317-26.

VII Manniche C, Asmussen K, Vinterberg H, Hansen EB, Kramhøft J, Jordan  A. Back pain, sciatica and disability following first-time con­ventional hemila­minectomy for lumbar disc herniation. Danish Med Bull 1994; 41; 103-6.

 

Særlige organisatoriske opgaver

Dansk Reumatologisk Selskab. Medlem af bestyrelsen 1992 - 96. Valgt som kasserer 1992 -1995

Initiativtager til forskningsgruppen: Rygforskningens Støtteforening, Københavns Omegn 1990. Senere ændret til COpenhagen Back Research Association (COBRA).  I den gruppe blev COBRA-atabase 1 udviklet og implementeret

Deltog i en arbejdsgruppe, som udfærdigede en Klaringsrapport om: Den Fremtidige Behandling af patienter med lænderyglidelser i DK. Udsendt af DADL i 1996

Initiativtager og formand for den tværfaglige styregruppe, der udviklede og forsøgte implementering af den kliniske database: Dansk DiscusBase mhp. systematisk registrering af behandlingsresultaterne ved discusprolapsoperation. 1996 - 2005

Blev af Sundhedsstyrelsen udpeget og fungerede som fm. for den tværfaglige arbejdsgruppe der udarbejdede: Ondt i ryggen. Forekomst, behandling og forebyggelse i et MTV-perspektiv. Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering. 1995 - 1999

Udpeget af Sundhedsministeren som medlem af et specialistudvalg i Forebyggelsesfonden. 2007 - 2012

Har deltaget i en tværfaglig arbejdsgruppe der udarbejdede: Patientforløbsprogram for Rygområdet i Region Syddanmark. 2008 - 2010

 

Vigtige bidrag til den faglige udvikling på rygområdet

Har gennem udviklingen i 1984 af nye smertemålingsredskaber og nye kliniske forskningsdesign for RCT's bidraget til, dels en større forståelse for at patientoplyste data kan udgøre vigtige effektparametre, dels vist at RCT på rygområdet kan gennemføres på en valid måde (Pain 1994).

Gennemførelsen af et nydesignet RCT i 1984 - 88 (Lancet) på området for rygøvelser blev startskuddet til en international intens forskningsaktivitet mhp. generelt at undersøge effekten af rygtræning som behandling hos patienter med akutte og kroniske rygsmerter.

Har som en central aktør bidraget til udviklingen af kliniske databaser på rygområdet i DK:     COBRA 1 senere opdateret med software til COBRA 1A. 1990 - 2006                   
Dansk DiscusBase, 1995 - 2005
COBRA 2, senere navneændring til SpineData. 2007 -

Startede i 1994 den faglige og organisatoriske udvikling af Discusambulatoriet på Ortopædisk Hospital i Aarhus. Ambulatoriet modtog -modsat de hidtil hævdvundne principper på området - alle patienter med akut discusprolaps til undersøgelse og udredning i ambulant regi og udredningen skete ud fra tværfaglige principper. Ambulatoriet modtog i 1996 Kvalitetsprisen som bedste offentlige Institution i Aarhus Amt. Efter jobskift til Frederiksborg Amt overførtes det ambulante og tværfaglige princip til et nyetableret discusambulatorium på Hillerød Sygehus i 1997 og efterfølgende i Rygcenter Fyn 1998, senere Rygcenter Syddanmark 2010.  Siden 1997 blev principperne bag "Den Lærende Organisation" indarbejdet som en del af det tværfaglige ambulante koncept.

Var 1. forfatter til Sundhedsstyrelsens MTV-rapport på rygområdet, som udkom i 1997 - 99. Denne rapport, som var den første egentlige MTV-rapport i DK med kliniske implikationer viste sig at skulle få stor indflydelse på, hvordan de enkelte Amter i DK i årene 2000 - 2010 planlagde opgaveløsningen af patientforløb på rygområdet både i primær- og sekundærsektoren. Rapporten bidrog ligeledes i betydeligt omfang til et bedre tværfagligt samarbejde mellem læger, fysioterapeuter og kiropraktorer.

Har siden 2002 understøttet og bidraget til forskningsaktiviteter omkring Modic forandringer i Rygcenter Fyn, senere Rygcenter Syddanmark. Et nyt forskningsområde, hvis resultater kan vise sig over det næste årti, at udgøre en af de største landevindinger på rygområdet  - set i relation til bedret livskvalitet for patienter med vedvarende rygsmerter.

 

Udvalgte publikationer (I alt N = 121 per 1. nov 2016) 
Manniche CHesselsøe GBentzen LChristensen ILundberg E. Clinical trial of intensive muscle training for chronic low back pain. Lancet. 1988;2(8626-8627):1473-6.

Manniche CAsmussen KLauritsen BVinterberg HKreiner SJordan A. Low Back Pain Rating scale: validation of a tool for assessment of low back pain. Pain. 1994 Jun;57(3):317-26.

Manniche CJordan A. The value of exercise therapy. Spine (Phila Pa 1976). 1995; 20: 1221-2.

Randløv AOstergaard MManniche CKryger PJordan AHeegaard SHolm B. Intensive dynamic training for females with chronic neck/shoulder pain. A randomized controlled trial. Clin Rehabil. 1998; 12: 200-10.

Manniche CBendix T. Back pain--from the viewpoint of medical technology. Danish National Board of Health. Nord Med. 1998;113: 230-2.

Jordan AManniche CMosdal CHindsberger C. The Copenhagen Neck Functional Disability Scale: a study of reliability and validity. J Manipulative Physiol Ther. 1998; 21: 520-7.

Manniche C. Status of the MTV working group "Back pain". Ugeskr Laeger. 1999; 161: 272.

Albert HBManniche C. Modic changes following lumbar disc herniation. Eur Spine J. 2007; 16: 977-82.

Albert HBKjaer PJensen TSSorensen JSBendix TManniche C. Modic changes, possible causes and relation to low back pain. Med Hypotheses. 2008;70(2):361-8. Epub 2007 Jul 10.

Albert HBManniche CSorensen JSDeleuran BW. Antibiotic treatment in patients with low-back pain associated with Modic changes Type 1 (bone oedema): a pilot study. Br J Sports Med. 2008; 42: 969-73. 

Albert HBHauge EManniche C. Centralization in patients with sciatica: are pain responses to repeated movement and positioning associated with outcome or types of disc lesions? Eur Spine J. 2012; 21: 630-6. 

Masharawi YKjaer PManniche CBendix T. Lumbar sagittal shape variation vis-à-vis sex during growth: a 3-year follow-up magnetic resonance imaging study in children from the general population. Spine (Phila Pa 1976). 2012; 37: 501-7.

Jensen RK, Leboeuf-Yde C, Wedderkopp N, Sorensen JS, Jensen TS, Manniche C. Is the development of Modic changes associated with clinical symptoms? A 14-month cohort study with MRI. Eur Spine J. 2012; 21: 2271-9.

Jensen RK, Leboeuf-Yde C, Wedderkopp N, Sorensen JS, Manniche C. Rest versus exercise as treatment for patients with low back pain and Modic changes. A randomized controlled clinical trial. BMC Med. 2012; 10: 22.

Morsø LKent PAlbert HBManniche C. Is the psychosocial profile of people with low back pain seeking care in Danish primary care different from those in secondary care? Man Ther. 2013; 18: 54-59.

Paarup HMBaelum JManniche CHolm JWWedderkopp N. Occurrence and co-existence of localized musculoskeletal symptoms and findings in work-attending orchestra musicians - an exploratory cross-sectional study. BMC Res Notes. 2012; 5: 541.

Kongsted A, Kent P, Albert H, Jensen TS, Manniche C. Patients with low back pain differ from those who also have leg pain or signs of nerve root involvement - a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2012; 13: 236.

Morsø L, Kent P, Albert HB, Hill JC, Kongsted A, Manniche C. The predictive and external validity of the STarT Back Tool in Danish primary care. Eur Spine J. 2013; 22: 1859-67.

Kongsted A, Kent P, Jensen TS, Albert H, Manniche C. Prognostic implications of the Quebec Task Force classification of back-related leg pain: an analysis of longitudinal routine clinical data.BMC Musculoskelet Disord. 2013; 14:171.

Albert HB, Sorensen JS, Christensen BS, Manniche C. Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy. Eur Spine J. 2013; 22: 697-707.

Albert HB, Lambert P, Rollason J, Sorensen JS, Worthington T, Pedersen MB, Nørgaard HS, Vernallis A, Busch F, Manniche C, Elliott T. Does nuclear tissue infected with bacteria following disc herniations lead to Modic changes in the adjacent vertebrae? Eur Spine J. 2013; 22: 690-696.

Johansen JV, Manniche C, Kjaer P.Vitamin D levels appear to be normal in Danish patients attending secondary care for low back pain and a weak positive correlation between serum level Vitamin D and Modic changes was demonstrated: a cross-sectional cohort study of consecutive patients with non-specific low back pain. BMC Musculoskelet Disord. 2013; 14:78.

Morsø L, Kent P, Manniche C, Albert HB. The predictive ability of the STarT Back Screening Tool in a Danish secondary care setting. Eur Spine J. 2013;

Kent P, Mirkhil S, Keating J, Buchbinder R, Manniche C, Albert H. The concurrent validity of brief screening questions for anxiety, depression, social isolation, catastrophization and fear of movement in people with low back pain. Clin J Pain. 2013;

O'Neill S, Manniche C, Graven-Nielsen T, Arendt-Nielsen L. Association between a composite score of pain sensitivity and clinical parameters in low back. Clin. J Pain 2013;   

Arnbak B, Jensen TS, Manniche C, Zejden A, Egund N, Jurik AG. Spondyloarthritis-releted and degenerative MRI changes in the axial skeleton - an inter- and intra-observer agreement study. BMC Musculoskelet Disord. 2013; 14: 274.

Albert HB, Manniche C. Answer to the letter to the editor of Svend Lings entitled "antibiotics for low back pain?" concerning "antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic type 1 changes): a double-blind randomized controlled trial of efficacy" by Albert HB et al., Eur Spine J 2013; 22: 697-707. Eur Spine J. 2014; 23: 473-6.

Morsø L, Kent P, Manniche C, Albert HB. The predictive ability of the STarT Back Screening Tool in a Danish secondary care setting. Eur Spine J. 2014; 23: 120-8.

Manniche C. Vertebral endplate (modic) changes and the treatment of back pain using antibiotics. Clin Pract 2014; 11; 585-90.

Kent P, Hawthorne G; Kjær P; Manniche C; Albert HB. A Danish version of the Friendship Scale - Translation and validation of a brief measure of social isolation. Social Indicators Research 2015; 120: 181-195.

Kent P, Kongsted A, Jensen TS, Albert HB, Schiøttz-Christensen B, Manniche C. SpineData – a Danish clinical registry of people with chronic back pain. Clin Epidemiology 2015; 7: 369-380.

Bendix T, Manniche C. [Mechanism of low-back pain with focus on Modic changes]. Ugeskr Laeger 2016; 178: 856-859.

Arnbak B, Jensen TS, Egund N, Zejden A, Hørslev-Petersen K, Manniche C, Jurik AG. Prevalence of degenerative andspondyloarthritis- related magnetic resonance imaging findings in the spine and sacroiliac joints in patients with persistent low back pain. Eur Radiol 2016; : 26: 1191-2003.

Arnbak B, Hendricks O, Hørslev-Petersen K, Jurik AG, Pedersen SJ, Østergaard M, Hermansen LT, Loft AG, Jensen TS, Manniche C. The discriminative value of inflammatory back pain in patients with persistent low back pain. Scand J Rheumatol 2016; 45: 321-328.

Arnbak B, Grethe Jurik A, Hørslev-Petersen K, Hendricks O, Hermansen LT, Loft AG, Østergaard M, Pedersen SJ, Zejden A, Egund N, Holst R, Manniche C, Jensen TS. Associations Between Spondyloarthritis Features and Magnetic Resonance Imaging Findings: A Cross-Sectional Analysis of 1,020 Patients With Persistent Low Back Pain. Arthritis Rheumatol 2016; 68: 892-900.

Manniche C, Kiertzner L, Morsoe L. Vertebral Endplate Changes / Modic Changes: An Audit Study Using Antibiotics in 147 Chronic Low Back Pain Patients. Global Spine Journal 2016; 06(S 01): DOI: 10.1055/s-0036-1582898.

Manniche C, Jordan A. 10 years of research: from ignoring Modic changes to considerations regarding treatment and prevention of low-grade disc infections. Future Sci. OA 2016; FSO117. Manniche C, Jordan A, Mikkelsen C. Back pain and Modic. London 2016; 1-106

Manniche C, Jordan A, Mikkelsen C. Back pain and Modic. London 2016; 1-106.

Ris I, Juul-Kristensen B, Boyle E, Kongsted A, Manniche C, Søgaard K. Chronic neck pain patients with traumatic or non-traumatic onset: Differences in characteristics. A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Pain 01/2017; 14.

Arnbak B, Jensen RK, Manniche C, Hendricks O, Kent P, Jurik AG, Jensen TS. Identification of subgroups of inflammatory and degenerative MRI findings in the spine and sacroiliac joints: A latent class analysis of 1037 patients with persistent low back pain. Arthritis research & therapy 12/2016; 18(1). DOI:10.1186/s13075-016-1131-x.

Christiansen AA, Hendricks O, Kuettel D, Hørslev-Petersen K, Jurik AG, Nielsen S, Rufibach K, Loft AG, Pedersen SJ, Hermansen LT,  Østergaard M, Arnbak B, Manniche C, Weber U. Limited Reliability of Radiographic Assessment of Sacroiliac Joints in Patients with Suspected Early Spondyloarthritis. The Journal of Rheumatology 10/2016;  DOI:10.3899/jrheum.160079.
 

 

 

 

 

Dansk